IV. národní kongres
o Božím milosrdenství

10. – 12. června 2022
Slavkovice u Nového Města na Moravě
Zobrazit program

Program

Program 2022

IV. národní kongres o Božím milosrdenství
10. – 12. června 2022

Kongres začíná v pátek podvečer u kostela Božího milosrdenství ve Slavkovicích u Nového Města na Moravě.
zobrazit mapu

V sobotu a v neděli dopoledne budou přednášky v kulturním domu v Novém Městě na Moravě.
zobrazit mapu

Odpolední program v sobotu a v neděli se bude konat v areálu nad kostelem ve Slavkovicích. Tam také, v neděli, kongres uzavře mše svatá spojená se zasvěcením Božímu milosrdenství.
zobrazit mapu

Informace

Orientační plánek

Mše svaté během kongresu

  • Pátek, 16.00, Slavkovice, kostel
  • Sobota, 16.00, Slavkovice, areál nahoře
  • Neděle, 15.00, Slavkovice, areál nahoře

Přihlášení na kongres, ubytování a stravování

Přihlásit se na kongres by měli všichni, kdo chtějí zúčastnit se přednášek v Novém Městě na Moravě (kapacita sálu v kulturním domu je omezená). Kdo chce se zúčastnit programu ve Slavkovicích (např. mše svaté), přihlašovat se nemusí.

Pro všechny, kdo budou mít zájem, pořadatele kongresu poskytnou informace o ubytování a stravování.

Přihlásit se na kongres a získat veškeré informace lze na tel. č.: 566 502 850, 774 521 531 nebo na emailu kongres@slavkovice.cz

Nahlašování skupin

Budeme vděční za nahlášení větších skupin (autobus). To nám pomůže naplánovat parkovací plochy. Skupiny můžete nahlásit na tel. č.: 603 273 387

Informace pro kněze a jáhny

Prosíme všechny kněze a jáhny, aby si s sebou vzali alby a bílé štoly. Kněží, kteří budou moci zpovídat, prosíme, ať se na místě nahlásí pořadatelům. Prosíme o včasný příchod. Před každou mši svatou budou podrobné pokyny ceremoniáře. V pátek mše svatá bude v kostele nebo u kostela ve Slavkovicích. Do zákristie Vás navedou pořadatele.

V sobotu a neděli mše svatá bude u podia v areálu nad kostelem. Zákristie pro kněze bude umístěna ve stanech, v areálu nahoře nad kostelem. Parkování pro kněze bude zajištěno poblíž zákristii.

Kontakt pro kněze a jáhny: tel. č.: 566 502 855, 603 809 888

Fotogalerie z kongresu

v přípravě

Sborník

v přípravě

Kontakty

Asistent (během kongresu)
774 521 531

Přihlášení na kongres (informace o programu, stravování, ubytování)
566 502 850, 774 521 531, kongres@slavkovice.cz

Technické informace tykající se areálu, parkování:
603 273 387

Kontakt pro kněze a jáhny:
566 502 855, 603 809 888
Pořadatelem kongresu je Centrum Božího milosrdenství ve Slavkovicích.
Otcové pallotini
Jámy 71
592 32 Jámy

č. účtu: 33 00 287 / 0100

Kongres je hrazen s dobrovolných příspěvků.
Všem dárcům děkujeme.

Děkujeme také všem, kteří se podílejí na přípravě a průběhu kongresu.

O kongresech

Myšlenka kongresů o Božím milosrdenství vznikla v roce 2002. Smyslem kongresů o Božím milosrdenství je, aby skrze společnou modlitbu, reflexi, setkání a výměnu zkušeností si byla církev více vědoma Božího milosrdenství a byla jím více motivována. Boží milosrdenství by mělo proniknout do různých úrovní a aspektů poslání církve tak, aby se stalo interpretačním klíčem ke všemu. Idea kongresu proto předpokládá, že se kongresy budou konat cyklicky na úrovni světové, kontinentální, státní a také třeba diecézní.

Světové kongresy (WACOM – World Apostolic Congres On Mercy)
I. Itálie (Řím 2008)
II. Polsko (Krakov 2011)
III. Kolumbie (Bogota 2014)
IV. Filipíny (Manila 2017)

Nejbližší (pátý) světový kongres se má uskutečnit v roce 2020 na ostrově Samoa (Oceánie).

Kromě světových kongresů se konaly po celém světě kongresy národní a kontinentální. Poslední evropský kontinentální kongres se konal ve Svatém roku milosrdenství (březen/duben 2016) v Římě za účasti Svatého otce Františka.
V ČR organizaci kongresů byli pověření Otcové pallotini, kteří šíří úctu k Božímu milosrdenství v rámci Centra Božího milosrdenství ve Slavkovicích.

Kongresy v ČR (Slavkovice – Nové Město na Moravě)
I. kongres 20. – 22. května 2011
II. kongres 23. – 25. května 2014
III. kongres 8. – 10. června 2018
IV. kongres 10 - 12. června 2022

Předchozí kongresy

Top