I. národní kongres
o Božím milosrdenství

20. – 22. května 2011
Slavkovice u Nového Města na Moravě
Zobrazit program

Fotogalerie z kongresu

Sborník

O kongresech

Myšlenka kongresů o Božím milosrdenství vznikla v roce 2002. Smyslem kongresů o Božím milosrdenství je, aby skrze společnou modlitbu, reflexi, setkání a výměnu zkušeností si byla církev více vědoma Božího milosrdenství a byla jím více motivována. Boží milosrdenství by mělo proniknout do různých úrovní a aspektů poslání církve tak, aby se stalo interpretačním klíčem ke všemu. Idea kongresu proto předpokládá, že se kongresy budou konat cyklicky na úrovni světové, kontinentální, státní a také třeba diecézní.

Světové kongresy (WACOM – World Apostolic Congres On Mercy)
I. Itálie (Řím 2008)
II. Polsko (Krakov 2011)
III. Kolumbie (Bogota 2014)
IV. Filipíny (Manila 2017)

Nejbližší (pátý) světový kongres se má uskutečnit v roce 2020 na ostrově Samoa (Oceánie).

Kromě světových kongresů se konaly po celém světě kongresy národní a kontinentální. Poslední evropský kontinentální kongres se konal ve Svatém roku milosrdenství (březen/duben 2016) v Římě za účasti Svatého otce Františka.
V ČR organizaci kongresů byli pověření Otcové pallotini, kteří šíří úctu k Božímu milosrdenství v rámci Centra Božího milosrdenství ve Slavkovicích.

Kongresy v ČR (Slavkovice – Nové Město na Moravě)
I. kongres 20. – 22. května 2011
II. kongres 23. – 25. května 2014
III. kongres 8. – 10. června 2018
IV. kongres 10 - 12. června 2022

Předchozí kongresy

Top